içinde

Balkan Savaşları ve Sonuçları, Neler Yaşandı?

balkan_savasi
balkan_savasi

Balkan Savaşları, Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkan topraklarında Yunanistan, Karadağ, Sırbistan ve Bulgaristan’a karşı cephe aldığı bir savaş dizisizidir. Fransız İhtilali’nin ortaya atmış olduğu, özgürlük ve milliyetçilik akımı ile birlikte, çok uluslu devletlerin, yıkılma süreci başlamış oldu.

Osmanlı İmparatorluğu’nun da çok uluslu olması nedeni yüzünden, özgürlük ve milliyetçilik ateşi, Balkan topraklarında ateşlenmeye başladı. Bunun üzerine, Balkan topraklarında, müslüman olmayan halkın, ayrılıkçı hareketleri, Anadolu toprakları ve boğazlarda kötü emelleri olan yabancı devletleri harekete geçirmiş oldu.

Bu durum, Osmanlı İmparatorluğu’nun 19. yüzyılda ayaklanma ve kaos durumunu bastırmaya çalışmasına sebeb oldu. 

Balkan Savaşı Askerler
Balkan Savaşı Askerler

Balkanlar ve Savaş Öncesi İsyan Çalışmaları

Balkan topraklarında huzursuzlukların başladığı 17. yüzyıl dönemin de Rusya Panislavist propagandayı öne sürerek Balkan ulusları arasında karışıklık çıkarmaya başladı. Rusya’nın asıl amacı Boğazlarda ve Baltık Denizinde Osmanlı İmparatorluğu’nu bölmekti. Bu amaç doğrultusunda, din ve ırk bakımından kendine yakın olan Balkan prensliklerini Osmanlı İmparatorluğu’na karşı ayaklanma başlatmaları için destek verdi.

Balkan Savaşları
Balkan Savaşları

Osmanlı İmparatorluğu, Trablusgarp cephesinde savaş halindeyken, Sırbistan’ın başkenti Belgrat’ta olan Rus elçisi, Sırbistan ve Bulgaristan’ı Balkan topraklarını kendi aralarında paylaşmaları için yönlendiriyordu. Ancak Sirbistan, Bulgaristan ile toprak paylaşımı yapmak yerine Babıali ile anlaşma çabasındaydı.

Ancak İttihat ve Terakki Partisi bu yaşanan olaylar karşısında hiçbir şekilde önlem almadı. Bununla birlikte Yunanistan ve Bulgaristan devletleri, aralarındaki çatışmayı bitirip bir anlaşmaya vardılar. Birbirlerine karşı çatışma içinde olan bu devletler (Karadağ, Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan) Osmanlı İmparatorluğu’na karşı mücadele etmek için bir araya gelip, ittifak kurdular.

Balkan Savaşları Trakya
Balkan Savaşları Trakya

Londra Barış Antlaşması ve Sonuçları – 30 Mayıs 1913

Bu antlaşma ile yeni Bulgar-Osmanlı sınırı Enez-Mide hattı oluşmuştur. Selanik, Güney Makedonya ve Girit Yunanistan’a, Edirne ve Trakya Bulgaristan’a, Arnavutluk bağımsızlığını ilan ederken, Makedonya’nın merkezi Sırbistan’a verilmiştir. Daha sonrasında imzalanmış olan antlaşma ile Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkan ve Ege üzerindeki hakimiyeti son bulmuş oldu. Bu anlaşmanın hükümleri sayesinden Bulgaristan Ege Denizinde bir sahil sahibi olmuş oldu. Antlaşma sonrasında çizilen bu sınırlarla birlikte, Balkan topraklarında sınırımız olan tek komşu ülke Bulgaristan oldu.

Ne düşünüyorsun?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

minimalist-takilar

Modaya Yön Veren Minimalist Takılar

Ay'ın Karanlık Yüzü - Meraklı Şahsiyetler - YouTube

Ayın Karanlık Yüzü, Ayın Karanlık Yüzünde Ne Var?